בדיקות לארונות ומפסקים

בדיקות לארונות ומפסקים

בדיקות מכאניות: הפעלה/הפסקת המנגנון, שליפת עגלה, מגירות, נעילות.

בדיקת לחץ גז ביחידה.

בדיקת כיול ממסרי הגנה בזרם ממקור חיצוני.

בדיקת רציפות הארקה.

בדיקת חיבור קצה כבלי מתח גבוה.

בדיקות מערכות איוורור בשנאים יבשים, תפקוד הגנות ולוחות פיקוד.