MVA – בדיקות וטיפולים מתקדמים לשנאים ומסדרי מ"ג ומ"נ

עודכן לאחרונה 04/12/2022

MVA מתמחה בטיפולים ובדיקות שנאים ומערכות מתח גבוה: איתור ופתרון בעיות, בדיקות מתקדמות לשמן שנאים, בדיקות חשמליות, תחזוקה לשנאי מתח גבוה ועליון

 

   בדיקות

בדיקות שנאים ומתקני מתח גבוה באתר השנאי:

   בדיקת יחסי השנאה – בודקת תאימות בין יחסי השנאה בפועל לאלו הנומינליים.בדיקות שנאים: בדיקות חשמליות מתקדמות

   בדיקת אנליזת סריקת תגובה לתדר – הבדיקה המתקדמת ביותר לגילוי מוקדם של בעיות מכניות וחשמליות בשנאים יצוקים.

   בדיקות בידוד: טנגנס דלתא, התנגדות (מגר), קיבוליות מבודדים.

   מחליף דרגות מקוון (OLTC): למחליפי דרגות מסוג MR.

   סריקה תרמוגרפית של שנאים ומסדרים לגילוי נקודות חמות.

   בדיקות לארונות ומפסקים:

בדיקות מכאניות: הפעלה/הפסקת המנגנון, שליפת עגלה, מגירות, נעילות.
בדיקת לחץ גז ביחידה.
בדיקת כיול ממסרי הגנה בזרם ממקור חיצוני.
בדיקת רציפות הארקה.
בדיקת חיבור קצה כבלי מתח גבוה.
בדיקות מערכות איוורור בשנאים יבשים, תפקוד הגנות ולוחות פיקוד.

   בדיקות ואנליזת שמן שנאים במעבדה:

בדיקת גזים מומסים בשמן במעבדה אנליטית

מעבדה אנליטית המתקדמת בארץ והיחידה הבודקת גזים מומסים בשמן, תוך יכולת לתת מענה ואנידיקציה למצב השמן בזמן קצר. בדיקות מתקדמות לשמן שנאים הינן כלי המאפשר לתת תחזית לזמן החיים הנותר ומיקוד תקלות בשנאי.

   בדיקות שנאים במפעל:

כל בדיקות ה Type Test של שנאים: יחסי השנאה, בידוד, התנגדות ליפופים, בדיקות מ"ג, בדיקת אימפולס , בדיקת התפרקויות חלקיות ובדיקת רמת רעש.

 

   טיפולים

   טיפול בשנאים ומתקני מתח גבוה באתר:איטום נזילות ללא ריקון שמן

איטום נזילות ללא צורך בפירוק המבודדים או ריתוך. 

 

 

 

סינון שמן באתר השנאי

סינון וייבוש שמן בעזרת מכונה ניידת מהגדולות בארץ: 3000 ליטר/שעה. אנו החברה היחידה בארץ עם יכולות סינון שמן תחת מתח לשנאים קריטיים.

 

 

 

בדיקות וטיפולים למחליף דרגות מקוון (On-Line Tap Changer)

טיפולים תקופתיים לשנאים, חדרי שנאים, מסדרי מתח גבוה ומסדרי מתח נמוך

 

 

 

   טיפולי בשנאים במפעל  – לשנאים עד 20MVA:

יבוש וסינון שמן.
יבוש ליבה בתנור וואקום.
ליפוף סלילים מחדש, החלפת סלילים.
תיקוני מחליף דרגות, תיקונים מכניים למכלולים.
החלפת חלקים.

יכולות נוספות:

   חוזי שירות במסגרת אחריות מורחבת לשנאים חדשים מתוצרת ארדן.

   מתן הרצאות והדרכות בנושא אנליזות שמן וטיפולים מתקדמים לשנאים ומערכות מתח גבוה בטכניון, במכללות (אצל אריאל סגל ואחרים) ובכנסים מקצועיים.

בין לקוחותינו:   טאואר סמיקונדקטורס, קרית הפלדה, אינטל, דשנים, מתקני התפלה, תחנות כח פרטיות ורבים אחרים.