בדיקות

 

הבדיקות שאנו מבצעים:

בדיקות שנאים ומתקני מתח גבוה באתר השנאי:

בדיקת יחסי השנאה – בודקת תאימות בין יחסי השנאה בפועל לאלו הנומינליים.
בדיקות חשמליות: בדיקות התנגדות, בידוד (טנגנס דלתא, קיבול), יחסי השנאה

סריקה תרמוגרפית של שנאים ומסדרים לגילוי נקודות חמות.

בדיקות מתקדמות לשמן שנאים

בדיקות אנליזת סריקת תגובה לתדר

בדיקות הגנות שנאי

בדיקות מפסקים למסדרים:

בדיקות מכאניות: הפעלה/הפסקת המנגנון, שליפת עגלה, מגירות, נעילות.

בדיקת לחץ גז ביחידה.

בדיקת כיול ממסרי הגנה בזרם ממקור חיצוני.

בדיקת רציפות הארקה.

בדיקת חיבור קצה כבלי מתח גבוה.

בדיקות מערכות איוורור בשנאים יבשים, תפקוד הגנות ולוחות פיקוד.

 

בדיקות Type Test במפעל

כל תוצאות הבדיקות נשמרות באתר המאפשר
•    כניסה אישית מאובטחת לדוחו"ת בדיקות וטיפולים.
•    הורדת דוחו"ת והסטורית דוחו"ת.
•    תזכורת אוטומטית למועדי טיפול/בדיקה הבאה.
•    סטטוס כל בדיקה/טיפול כולל אנליזה והמלצה.

לכניסה לאתר הדוחו"ת – לחץ כאן