חוזה שירות ואחריות מורחבת לשנאים

עודכן לאחרונה 18/06/2020

MVA בשיתוף עם ארדן מציעה חוזה שירות ואחריות מורחבת לשנאים מתוצרת ארדן.

תחילת חיי השנאי חשובה מאד להמשך חייו ומעקב אחר מצב השנאי בשנים הראשונות של הפעלתו כולל את היתרונות הבאים:

יכולות לגלות תקלות שנגרמו בייצור במהלך תקופת האחריות.

 

בדיקות בתחילת חיי השנאי משמשות כבסיס שעליו נשענות בדיקות תקופתיות, כך שניתן לעקוב אחר שינויים (החמרה, התייצבות וכו') במצב השנאי.

 

מעקב אחר השנאי בתחילת חייו נותנות אינדיקציה להתאמת השנאי לתמונת העומס, כך שניתן בשלב מוקדם לקבוע האם מתפתחת בעיה בשנאי כתוצאה מעומס יתר או תמונת עומס חריגה, כגון התנעות וכו'.

 

בדיקות בתחילת חיי השנאי יכולות לקבוע את סוג הטיפול ותכיפות המעקב בהמשך חיי השנאי. כך למשל, שנאי שמועמס קלות, ניתן לבדוק אותו בתכיפות מועטה יותר, ולהיפך, וניתן להתאים את סט הבדיקות והטיפולים ספציפית לשנאי.

 

במסגרת חוזה שירות ואחריות מורחבת, השנאי החדש מקבל אחריות ל-5 שנים ומעקב הכולל סט בדיקות וטיפולים תקופתיים המהווים בסיס מעולה להמשך חייו.

במסגרת חוזה שירות ואחריות מורחבת לשנאים, נכללות הבדיקות והטיפולים המתקדמים ביותר:

לשנאי שמן: בדיקות שמן ואנליזות שמן מתקדמות היכולות להצביע על מגוון תקלות בשנאי, ומתוך כך, על אורך החיים הנותר בשנאי.

 לשנאים יבשים: בדיקות SFRA הנותנות אינדיקציה מוקדמת למגוון בעיות היכולות להתפתח בשנאי, לפני שאלו גורמות לנזק ממשי לשנאי ולמתקני העומס שלו.

לכל השנאים: בדיקות תרמוגרפיות לאיתור נקודות חמות בשנאי, במחברים ובמבודדים.

טיפולים תקופתיים הכוללים החלפת סיליקה ג'ל לנשמים בשנאי, בדיקות הגנות, בדיקות ויזואליות וטיפול בשמן לפי הצורך.

 

חוזה שירות ואחריות מורחבת לשנאים מתוצרת ארדן

לפרטים נוספים, צרו קשר!