בדיקת יחסי השנאה ובדיקת מחליף דרגות

עודכן לאחרונה 06/02/2018

בדיקת יחסי השנאה בודקת את היחס בין המתח הראשוני למתח המשני, ומשווה את התוצאה לערכים הנומליים של השנאי כפי שמופיעים על שלט השנאי.

בדיקת יחסי השנאה נעשית עבור כל פאזה בנפרד והיא יכולה לבדוק את קיום התקלות הבאות, גם לפני שהן באות לידי ביטוי בתפקוד השנאי:

קצר בתוך כל סליל – יופיע כסטייה מיחס השנאה נומינלי וכחום בבדיקת שמן, או קשתות/ניצוצות בבדיקת שמן.

קצר בין סליל ראשוני לסליל משני – יופיע כסטייה גדולה מיחסי השנאה.

בעיית בידוד – חלק מהזרם זולג דרך הבידוד – סטיה מיחסי השנאה.

 

בדיקת יחסי השנאה דורשת ניתוק של השנאי מהעומס וממתח כניסה, וחיבורו למבדקה חשמלית מיוחדת. מכניסים למבדקה את המתחים הראשוני והמשני הצפויים עבור כל מצב במחליף הדרגות, כפי שהם מופיעים בשלט השנאי וכן את קבוצת החיבורים.

המבדקה מזריקה לסליל הראשוני בשנאי מתחים – מ 500 ועד 3000 וולט בראשוני, ומודדת את המתח המתקבל במשני. מחלוקה ביניהם (עם פקטור של שורש 3, ע"פ קבוצת החיבורים) מתקבל יחס ההשנאה בפועל, והסטיה מהיחס הנומינלי שהוקלד משלט השנאי, באחוזים.

החסרון בבדיקת יחסי השנאה הוא שהתקלה חייבת להיות משוקפת ליחס השנאה. תקלות כגון עיוות מכני בסלילים, מחברים רופפים ואחרים לא יופיעו כתקלה ביחסי השנאה. בדיקת אנליזת סריקת תגובה לתדר היא בדיקה מתקדמת יותר ומקיפה יותר. אנליזת סריקת תגובה לתדר יכולה לאתר, בין היתר, גם שינויים ביחסי ההשנאה אם ישנה טביעת אצבע מוקדמת של השנאי או אם ניתן להשוות לשנאי תקין עם תכונות זהות.

עדיין, בדיקת יחסי השנאה מתקדמת הרבה יותר מבדיקת הבידוד בכך שהיא מודדת ישירות (בצורה בלתי אמצעית) את הסלילים, שלא כמו בדיקת בידוד. היא גם אינה דורשת

מבדקת יחסי השנאה T2000

טביעת אצבע, הנדרשת בבדיקת אנליזת סריקת תגובה לתדר, אלא משווה את יחסי ההשנאה בפועל ליחסי ההשנאה הנומינליים מתוך שלט השנאי.

בנוסף, מבדקת יחסי ההשנאה יכולה לבדוק רציפות עבודה של מחליף דרגות מקוון, התנגדות ליפופים ורציפות הארקה. בדיקת רציפות עבודה של מחליף דרגות נעשית למחליף דרגות מקוון כחלק מבדיקות וטיפולים למחליפי דרגות. בדיקת התנגדות ליפופים נעשית כבדיקה משנית לבדיקת יחסי השנאה, על-מנת לתת משנה תוקף לבדיקת יחסי השנאה.

לשאלות ופרטים נוספים – צרו קשר