תעודת הסמכה מכון התקנים

עודכן לאחרונה 02/05/2018

MVA מוסמכת ע"י מכון התקנים הישראלי לתקן ISO 9001:2015

מערכת איכות מסוקרת ומאושרת ע"י מכון התקנים. לחץ לפתיחת התעודה:

תעודת הסמכה מכון התקנים
תעודת הסמכת מערכת ניהול איכות מכון התקנים ISO 9001:2015

תעודת הסמכה מכון התקנים