ETOS – מערכת הפעלה מובנית לשנאי הספק

עודכן לאחרונה 30/05/2023

ETOS – Embedded Transformer Operating System – הינה מערכת ניטור ובקרה חדשנית מתוצרת MR המאפשרת לראשונה שילוב של סנסורים מתקדמים בשנאי ביחד עם תוכנה ייעודית המשלבת אינטליגנציה מלאכותית לניטור מתקדם לשנאים קריטיים.

כיום, כתוצאה ממגוון גדול של אמצעי ניטור ובקרה המגיעים מיצרנים שונים, עם פרוטוקולי תקשורת שונים, דרישות שונות מצד הלקוח – כל אלו מייצרים קושי לאפיין את אמצעי הניטור הדרושים, להתקין אותם במרוכז, לבצע אינטגרציה של מכלול הבקרה ולנהל את הסיכונים ברמת השנאי וברמת רשת השנאים.

בנוסף לכך, שנאים ותחנות כוח בכלל מהווים משטחי תקיפה לאיומי סייבר ומערכות ניטור ובקרה של תשתיות קריטיות מהוות מטרה עילאית לתקיפות סייבר. הדבר מסבך את האיפיון וההקמה של מערכות אלו.

ETOS פותר חלק גדול של בעיות אלו, בעזרת טכנולוגיה מודולרית, גמישה, ומנועי אינטליגנציה מלאכותית המנטרים את האותות המתקבלים מהסנסורים בשנאי, בזמן אמת 24/7

מערכת ETOS, שניתנת להתקנה גם רטרואקטיבית, על שנאים קיימים, בנויה משלוש שכבות:

השכבה התחתונה: בנויה מהסנסורים המורכבים על השנאי. אלו ניתנים גם לחיבור ישיר למערכת ETOS, או לשידרוג וחיבור למערכת. הסנסורים מתחלקים באופן גס לסנסורים מסורתיים כגון מדי טמפרטורה לשמן ולסלילים, ממסרי הגנה לגובה שמן, לחץ גזים, ופורקי לחץ – וסנסורים מתקדמים של בדיקה רציפה של גזים מומסים בשמן, סיבים אופטיים לניטור ישיר של טמפרטורת סלילים, מערכות ניטור מבודדי מתח עליון (קיבוליות וטנדלתא). כמו כן, למערכת ETOS מתחבר בקר מחליף הדרגות.

השכבה האמצעית: מכילה את מערכת המקומית של ETOS מורכבת בארון ייעודי או בארון מחליף הדרגות. המערכת מכילה ניטור, בקרה ופיענוח מקומי. מערכת ETOS מקומית כוללת שילוב של חומרה ותוכנה ייעודית, מוגנת סייבר שעברה ביקורת של גופי סייבר בחברת החשמל בישראל.

השכבה העליונה: כל מערכת ETOS מקומית יכולה אופציונלית להתחבר לשכבה העליונה, המכילה שרתים עם מנוע אינטליגנציה מלאכותית החולשת על נתונים מעשרות אלפי שנאים מכל העולם, עם יכולת השוואה בין השנאי המנותח לאוכלוסיית שנאים רחבה הדומה לו מבחינת נתוני השנאי, נתוני הסביבה, תמונת העומס וכו'.

 

בצורה כזו, ניתן לבצע אנליזה עמוקה ולנתח את השנאי משלושה אספקטים חשובים:

  • האספקט התפעולי –  הסיכון התפעולי לטווח קצר לשנאי
  • האספקט הכלכלי – אורך החיים הנותר לשנאי, ובכך לאפשר לרכש להתכונן מראש לסיום חיי השנאי.
  • להפריד את אוכלוסיית השנאים בצורה יעילה לאלו הדורשים תשומת לב מיידית או לטווח בינוני, לבין אלו הנמצאים בתחום העבודה הנורמלי שלהם.

כל אלו מאפשרים חסכון גדול בעלויות אחזקה ותפעול של צי השנאים.

 

לסיכום – ETOS הינה המערכת המתקדמת ביותר כיום לניטור, בקרה ואחזקה מונעת וחזויה של שנאי הספק.

MVA מוסמכת להתקין, לתחזק ולתפעל את מערכת ETOS בישראל.