בדיקות חשמליות לשנאים ומסדרים

עודכן לאחרונה 18/06/2020

בדיקות חשמליות לשנאי בודקות שני דברים בעיקר:

1. בדיקות חשמליות לבידוד:

בדיקת התנגדות חשמלית (מגר) לאיתור קצרים משמעותיים (פאזה לפאזה, פאזה למיכל ולהארקה).

בדיקת טנגנס דלתא.

בדיקת קיבוליות – למבודדים (בושינג), בדרך-כלל לשנאים גדולים בלבד.

בדיקות התפרקויות חלקיות – מאתרות אי-רציפות בבידוד הגורמות לפריצה חלקית (מעין קשת) בבידוד.

2. בדיקות חשמליות השוואתיות:

בדיקת יחסי השנאה: השוואה בין יחסי השנאה נומינליים ליחסי השנאה בפועל. בדיקה זו יכולה לאתר קצר בין כריכות או בעיה במחליף הדרגות.

בדיקת אנליזת סריקת תגובה לתדר: השוואה לטביעת אצבע של השנאי. הבדיקה המתקדמת ביותר לאיתור בעיות מכניות וחשמליות בשנאים יבשים.

ל-MVA מבדקות חשמליות לבדיקות חשמליות מקיפות לשנאי הן באתר השנאי והן במפעל, שם ניתן לבצע את כל בדיקות ה- Type Tests – בדיקות חשמליות מקיפות הנעשות בסיום הייצור.

בדיקות חשמליות לשנאים
בדיקות חשמליות מתקדמות לשנאי מ"ג