בדיקות שנאי במפעל במעבדת מתח גבוה

עודכן לאחרונה 20/06/2020

בדיקות שנאי במפעל, במעבדת מתח גבוה נייחת כוללות את כל בדיקות הייצור המבוצעות בשנאי:

בדיקות אימפולס – בדיקה לעמידות השנאי בהלם, מדמה הפעלת השנאי וחיבור עומס.

בדיקות התפרקויות חלקיות – בדיקה המבוצעת לאיתור חוסר רציפות בבידוד כתוצאה מבלאי.

בדיקת רמת רעש – בדיקה המבוצעת לאיתור בעיות בליבת השנאי (איכות חיזוקי למינציה בליבה).

בדיקות מתח גבוה – בדיקה המבוצעת ע"מ לקבוע עמידות השנאי במתח גבוה מעל המתח הנומינלי שלו.

בדיקות בידוד – בדיקה לגילוי בעיות בידוד בין חלקי השנאי. ניתן לבצע בדיקה זו גם באתר השנאי.

בדיקת התנגדות ליפופים – בדיקה לגילוי בעיות בחלק האקטיבי, כגון קצרים/נתקים בין כריכות הליפופים. ניתן לבצע בדיקה זו גם באתר השנאי.

בדיקת יחסי השנאה – בדיקה השוואתית בין יחסי ההשנאה הנומינליים לאלו בפועל. ניתן לבצע בדיקה זו גם באתר השנאי.