ידיעון 5 – איך תרמנו להעלאת אמינות אספקת מים מותפלים בישראל ע"י החלפת שנאי ראשי 63MVA "בחינם"

NL-5